Služby

Ve spolupráci s investorem jsme schopni dovést stavbu od počáteční myšlenky k vypracování projektové dokumentace a posléze k samotné realizaci a úspěšné kolaudaci.

 

Spolupracujeme s kvalitními projektanty, kteří přenesou přání a myšlenky investora do podoby projektové dokumentace. Následně jsme schopní dle přání investora vyřídit stavební povolení na příslušném stavebním úřadu.

 

Na základě projektové dokumentace vypracujeme detailní položkový rozpočet, který slouží k cenové orientaci investora a který je přílohou smlouvy o dílo.

 

Při samotné realizaci spolupracujeme aktivně s investorem pomocí pravidelných kontrolních dnů, kdy konzultujeme s investorem jeho přání a připomínky k právě probíhající stavbě.

 

Stavba pro nás končí předáním díla investorovi bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokumentů potřebných k úspěšné kolaudaci.